RVC

Specialist in digital acquisition and archiving

Disclaimer

RVC is continu bezig om de website actueel te houden en te controleren op eventuele onjuistheden. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Zowel RVC, als de met haar samenwerkende ondernemingen, partners en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet alsmede door technische storingen. Alle informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.