Software for healthcare

Ziekenhuis St Jansdal kiest voor Clinical Assistant

Ziekenhuis St Jansdal kiest voor Clinical Assistant

{text}  

De jarenlange prettige relatie met het Ziekenhuis St Jansdal heeft ertoe geleid dat zij hebben gekozen voor Clinical Assistant als ziekenhuisbreed PACS 2 systeem.