Software for healthcare

Inventarisatie

 

Vraag en ervaring

Als uw ziekenhuis voornemens is om te starten met het beeldmanagement systeem Clinical Assistant, willen we eerst een inventarisatie op locatie uitvoeren zodat we een duidelijk beeld hebben van de huidige situatie. Op de afdeling(en) of het specialisme waar Clinical Assistant gewenst is, wordt in en rond de behandelkamers gekeken naar de aanwezige apparatuur en de uitgangen hiervan. Na de inventarisatie ontvangt u hierover een rapport, welke als onderdeel gebruikt kan worden voor het projectplan.

De implementatie van Clinical Assistant brengt een gewijzigde of nieuwe werkwijze (workflow) met zich mee. Het tijdig onderkennen van deze veranderingen en het begeleiden van de afdelingen naar de nieuwe werkwijze is belangrijk voor een succesvolle implementatie. Daarom wordt in de inventarisatie tevens aandacht besteed aan een globale workflow analyse. 

Vanuit onze ervaring weet RVC dat het bij de inventarisatie expliciet duidelijk moet worden wat een specialisme zich ten doel stelt met de aanschaf van het nieuwe product. De consequenties van de implementatie moeten duidelijk zijn bij zowel de eindgebruiker als de beheerder van de applicatie. Daarbij moet zowel aandacht zijn voor de technisch te verrichten activiteiten als voor de functionele aspecten.

Dit alles zal zorgen voor een vloeiende overgang en een succesvol gebruik van het beeldmanagementsysteem!

Wat zeggen onze klanten

Onze producten worden breed ingezet. We horen graag de reacties. Zo kunnen we verbeteren.

Nieuwsbrief

Schrijf in om het laatste nieuws te ontvangen