Software for healthcare

Clinical Assistant: spin in het communicatie-web - RVC in ICT/magazine

{text}  

De uitwisseling van informatie binnen en tussen zorginstellingen omvat naast beeldmateriaal ook getallen, datavelden, signalen of een overdrachtsbrief. De Clinical Assistant van RVC is het enige systeem op de markt dat al die zaken kan combineren en consolideren.

Het is een zogeheten PACS 2-oplossing (Pictures Archiving & Communications System van de tweede generatie) met geïntegreerde workflow-ondersteuning voor meer dan twintig medisch specialismen. “Het is een volledig gecombineerd beeld- en datamanagementsysteem,” vertelt Joost van Geijn, CEO van RVC. “Alle andere PACSen zijn alleen een beeld managementsysteem.”

Zorg wordt steeds complexer en multidisciplinair. Daarnaast neemt de financiële druk toe evenals de druk die voortkomt uit de vergrijzing. “Zorgverleners specialiseren zich en gaan zo dicht mogelijk bij de patiënt zitten,” aldus Van Geijn. “In deze netwerkzorg moet er veel meer dan voorheen informatie worden overgedragen en gedeeld. Omdat het gaat om zoiets gevoeligs als medische data moeten de systemen voldoen aan privacywetgeving en andere eisen zoals de bewaarplicht van gegevens. Bovendien willen we zoveel mogelijk registratie aan de bron. Dit stelt zware eisen aan het systeem.”

Volgens Van Geijn vormt de gestandaardiseerde infrastructuur van XDS een essentieel onderdeel van de oplossing. “Een belangrijk deel zo niet alle informatie die moet worden uitgewisseld, zit in ons systeem en kan via ieder connectiepunt aan het XDS-netwerk worden aangeboden. Hierin zit patiënttoestemming en een logging mechanisme dat precies bijhoudt wie wat wanneer doet. Daarnaast ondersteunt de Clinical Assistant alle documenttypes, zodat alle data bruikbaar is en bewerkbaar. Dit draait onder meer al tussen het AMC en het Flevoziekenhuis. Zelfs de bekwame juristen van het AMC onderschrijven dat de software volledig aansluit op de wet- en regelgeving. Je kan dus alles uitwisselen met gebruikmaking van een wereldwijde standaard die heel veel leveranciers al ondersteunen. Ja, hier zijn wij best trots op.”

Er blijft zeker nog iets te wensen over. Zo vormt het definiëren van de workflow (de zorgpaden) voor de netwerkzorg nog een uitdaging. Van Geijn: “Dit zou je ‘een regionaal zorgpad’ kunnen noemen. Een workflowengine over dat netwerk heen bestaat nog niet, al wordt er al wel hard aan gewerkt.”