Software for healthcare

Clinical Assistant van Isala MDL locaties Meppel en Zwolle geharmoniseerd.

{text}  

In de avond van 24 mei zijn MDL Meppel en Zwolle van het Isala ziekenhuis succesvol overgegaan op één geharmoniseerde implementatie van RVC Clinical Assistant.

Clinical Assistant wordt al een tijd bij meerdere specialismen binnen Isala gebruikt en is een essentieel component naast het EPD. Het levert beelden, verslagen en onderzoeksgegevens van de patiënten aan het EPD. Een van de specialismen die ermee werkt is Maag-, darm-, en leverziekten (MDL). Echter in Meppel werkte MDL met een andere versie van de applicatie dan in Zwolle. Sinds 24 mei zijn de systemen samengevoegd en wordt er gewerkt vanuit één bronbestand: de nieuwe versie van Clinical Assistant. De harmonisatie maakt het mogelijk om met één systeem aan te sluiten op de workflow van meerdere specialismen binnen Isala.

De nieuwe Clinical Assistant biedt Isala een volledig gecombineerd beeld- en datamanagementsysteem, dus verslaglegging en beelden op één plek. Als een patiënt bijvoorbeeld voor een gastroscopie komt, dan worden alle foto- en videobeelden in Clinical Assistant vastgelegd; ook de verslaglegging. De oplossing is ook up-to-date met wet-en regelgeving, bijvoorbeeld als het gaat om de verslaglegging van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Omdat MDL in Zwolle en Meppel nu met hetzelfde systeem werkt, kunnen de specialisten vanuit EriDanos resp. Ezis één Clinical Assistant openen. En met ingang van 2 november kan het vanuit HIX geopend worden.

(bron: Isala)