Software for healthcare

Klankbordgroep

{text}  

Op donderdag 15 februari, vond weer een Klankbordgroep bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de beheerders van de ziekenhuizen bijgepraat over de nieuwe release van Clinical Assistant (2018.1), de meer robuuste manier van verslaglegging tijdens onderzoeken en de consequenties van de Impact van GDPR / AVG op RVC Clinical Assistant en op RVC. Ook werd de “RVC manier van projecten uitvoeren” toegelicht en was er ruime gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel.