Software for healthcare

RVC Clinical Assistant klaar voor nieuwe dataset van het RIVM

RVC Clinical Assistant is klaar voor het elektronisch aanleveren van gegevens conform versie 6 van het RIVM

Sinds 2014 vindt landelijke screening plaats van darmkanker. Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker, waaraan op vrijwillige basis kan worden deelgenomen. De resultaten van deze onderzoeken worden door het RIVM verzameld. Daarvoor is een standaard dataset geformuleerd die jaarlijks wordt bijgesteld. RVC Clinical Assistant ondersteunt MDL-artsen door het vastleggen van bewegende en statische beelden en door al tijdens het endoscopie onderzoek op intuïtieve wijze maken van een verslag door middel van intelligente kennisbomen. De vereiste dataset wordt tijdens het onderzoek automatisch gegenereerd en vervolgens geanonimiseerd verstuurd aan het RIVM. Dit levert substantiële tijdwinst op ten opzichte van handmatige aanlevering. RVC is de eerste leverancier die volledige goedkeuring heeft ontvangen van het RIVM voor het elektronisch aanleveren van berichten op basis van de nieuwe gegevens set. In Nederland maken meer dan 30 ziekenhuizen gebruik van deze oplossing van RVC.

Joost van Geijn, Algemeen Directeur RVC: “We zijn trots ook dit jaar weer als eerste leverancier onze klanten te kunnen voorzien van een oplossing waarmee direct na autorisatie van het verslag automatisch de vereiste gegevens kunnen worden verstuurd. Daarbij gaat het naast de vereiste gegevens set voor het bevolkingsonderzoek DDKS ook om kwaliteitsgegevens voor DICA en VREST.”

RVC ontwikkelt, implementeert en onderhoudt ziekenhuisbrede software oplossingen voor acquisitie, opslag en distributie van beelden, data en overige medische informatie. Het product RVC Clinical Assistant ondersteunt de workflow van meer dan vijfendertig verschillende medische specialismen. Daarmee kunnen veel deelsystemen die vaak specifiek zijn gericht op een enkele afdeling of toepassing worden vervangen door één generieke oplossing.