Software for healthcare

RVC implementeert succesvol nieuwste versie Bevolkingsonderzoek in LUMC

RVC implementeert succesvol nieuwste versie Bevolkingsonderzoek in LUMC

{text}  

Vrijdag 5 december 2014 implementeerde RVC succesvol de nieuwste versie van het Bevolkingsonderzoek (BVO) darmkanker in het LUMC. Deze draait vanaf nu op productie. Vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker worden uit het hele land gegevens doorgestuurd naar het landelijke systeem van het RIVM, ScreenIT.

Op basis van analyse van de ScreenIT resultaten komen de MDL-artsen samen met het RIVM verbeteringen overeen. Deze verbeteringen worden periodiek via een verplichte upgrade in gebruik genomen. In de nieuwe versie zijn verschillende keuzelijsten aangevuld en items toegevoegd die artsen misten. Voor de gebruikers zijn de aanpassingen in verslaglegging minimaal. We hebben de aanpassing in ons beeldmanagement systeem Clinical Assistant zodanig gemaakt, dat het de werkwijze minimaal verstoort.

RVC test wijzigingen eerst zeer uitgebreid intern én samen met het RIVM. De BVO versie 2014b is eerst op de acceptatie-omgeving geïmplementeerd en door het LUMC uitgebreid getest. Dit gebeurt aan de hand van een door het LUMC ontwikkelde test strategie. Na het goed verlopen van de testen is de BVO versie 2014b op de productie-omgeving geïmplementeerd. 

Na deze succesvolle pilot en na de tweede pilot die RVC samen met het Havenziekenhuis heeft lopen, wordt de upgrade van deze BVO versie 2014b ook in alle andere ziekenhuizen en klinieken (ruim 30) uitgevoerd. Dat zal starten midden januari 2015. Om zoveel instellingen in zo’n korte tijd te upgraden hebben we een plan van aanpak opgesteld, dat duidelijk beschrijft welke acties wanneer en door wie moeten worden uitgevoerd. Daarmee verwachten we dat, net als in het LUMC, de implementatie samen met het ziekenhuis helder en gecontroleerd zal verlopen.

Wij wensen het LUMC en al onze andere BVO-klanten heel veel succes!