Software for healthcare

Tergooi en RVC tekenen contract

Tergooi en RVC tekenen contract

Op donderdag 7 juli 2016 heeft RVC een overeenkomst ondertekend met Tergooi. Met de invoering van PACS II zet Tergooi een volgende stap naar het digitaliseren van beeldmateriaal.

Tergooi heeft na een uitgebreide en grondige procedure gekozen voor RVC Clinical Assistant als ‘PACS II’ ofwel enterprisePACS. Doorslaggevend waren de zeer brede functionaliteit van RVC in combinatie met het commitment voor ziekenhuisbrede ingebruikname nog dit jaar. De zeer brede functionaliteit van RVC Clinical Assistant betekent dat zorgverleners in RVC’s uniforme software alle relevante beelden, signalen en data verwerken en inzien. Dat geeft ook grote voordelen in beheer en Total Cost of Ownership.

Uit Tergooi Today d.d. 7 juli 2016:

Radiologen gebruiken al jaren een PACS (Picture Archiving and Communication System). PACS II is een aanvullend beeldmanagementsysteem voor het hele ziekenhuis, waarin ook niet-radiologische beelden bekeken, verwerkt en opgeslagen kunnen worden.

Op 9 december 2016 neemt Tergooi een nieuw ZIS/EPD, genaamd HiX, in gebruik. Dan wordt in Tergooi het papieren patiëntendossier geheel vervangen door een digitaal patiëntendossier. Op dat moment nemen Tergooi ook RVC Clinical Assistant in gebruik. Hiermee kunnen bijvoorbeeld op de OK gemaakte beelden, uitslagen van functieonderzoeken en foto’s van de medische fotografie digitaal verwerkt worden. De invoering gaat in fases en zal in totaal circa drie jaar in beslag nemen.

{text}