Software for healthcare

Ziekenhuisbreed beeldmanagement

Ziekenhuisbreed beeldmanagement

Medische beeldopslag met Clinical Assistant

Clinical Assistant wordt ingezet voor het toevoegen, bewerken en tonen van medische beelden en documenten en ondersteund de workflow van meer dan vijfendertig verschillende specialismen. Via een integratie met uw EPD beschikken de specialisten in één oogopslag over alle beelden en onderzoeksverslagen van de patiënt in de gehele zorgketen. Binnen het ziekenhuis maken specialisten, paramedici en verpleegkundigen al geruime tijd gebruik van beeldvormende modaliteiten. Hierdoor neemt de diversiteit aan digitale gegevens in snel tempo toe. Deze beelden zijn vaak alleen voor een desbetreffend specialisme in te zien en zeker niet door het gehele ziekenhuis beschikbaar of uitwisselbaar. Om het beheer, de uitwisselbaarheid en de koppelbaarheid te vergroten en te vergemakkelijken biedt RVC de ziekenhuisbreed geïntegreerd beeldmanagement oplossing: Clinical Assistant.

PACS 2 met geïntegreerde workflow ondersteuning
Clinical Assistant verwerft en integreert alle patiëntgerichte digitale output uit modaliteiten van verschillende leveranciers; endoscopie, ultrasound, ECG’s, radiologie beelden, numerieke data en diverse andere soorten onderzoeken en resultaten. Dit noemen we tweede generatie PACS ofwel PACS 2. Daarbij biedt Clinical Assistant voor verschillende specialismen een gestructureerde verslaglegging, passend bij de workflow van de specialist. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de reeds bekende patiënt informatie en de onderzoeksbeelden. Voordeel voor u als ICT-er is dat er minder koppelingen zijn, verhoogde patiëntveiligheid, minder datatopslag en versnipperde kennis nodig is. Aangezien we dit over het gehele ziekenhuis kunnen bieden verlaagd dit de kosten en neemt de efficiëntie hierdoor toe.

Onafhankelijke oplossing
Voor de basisfunctionaliteit van een beeldmanagementsysteem zijn de DICOM en HL7-standaarden ontwikkeld. Clinical Assistant ondersteunt verschillende zogenaamde SOP classes van DICOM (zoals: DICOM Store, Modality Worklist, MPPS, Query-Retrieve, Storage Commitment). Van HL7 zijn o.a. de volgende koppelingen geïmplementeerd: ADT voor update van patiëntgegevens; SIU voor afspraken, ORM voor orders, ORU voor het ontvangen en versturen van verslagen, MFN voor het bijwerken van arts/huisartsgegevens en DFT voor het versturen van verrichtingscodes. Naast deze standaarden ondersteunt Clinical Assistant ook de zogenaamde non-DICOM beeldformaten als tiff, png, jpeg, mpeg, avi et cetera. Dit maakt Clinical Assistant tot een volledige en volwaardige PACS 2 oplossing.

Ook kan Clinical Assistant via webservices en bijbehorende IHE profielen beeldmateriaal ontsluiten zowel binnen als buiten de organisatie. Door PACS 2 ziekenhuisbreed te implementeren worden beelden op een uniforme wijze verzameld en centraal opgeslagen. De opslag kan ingebed worden in een deskundige beheersorganisatie, waardoor beschikbaarheid en veiligheid enorm toeneemt en de beelden geïntegreerd kunnen worden in het ZIS/EPD via één uniforme interface.

Volledige integratie binnen het EPD
Bij ziekenhuisbreed gebruik van Clinical Assistant is onze client binnen het EPD op te roepen als ActiveX besturingselement via OCX. Dit heeft als groot voordeel dat specialisten maar één interface hebben en dat de distributie en beheer van de client gecentraliseerd is.

Vendor Neutral Archive
Clinical Assistant biedt de mogelijkheid om ingezet te worden als Vendor Neutral Archive (VNA). Dit is een centrale opslagplaats, waar data veilig wordt gearchiveerd op basis van internationale IT-standaarden. Hiermee heeft het ziekenhuis controle over haar eigen data en de mogelijkheid om de gegevens eenvoudig uit te wisselen. Een VNA stelt een ziekenhuis in staat zijn datalandschap te standaardiseren, de complexiteit te verminderen en de kosten te verlagen.

Delen van documenten en beelden via XDS en XDS-i
Via Clinical Assistant kunt u, na goedkeuring door de patiënt, direct medische beelden, gestructureerde verslagen en gescande documenten zowel regionaal als via het EPD beschikbaar stellen. Hierdoor zijn deze gegevens beschikbaar voor collega’s en andere specialisten zowel binnen als buiten het medisch centrum die de bevoegdheid voor inzage hebben verkregen. Hiervoor gebruikt Clinical Assistant internationale standaarden die beschreven staan in de diverse IHE profielen.

{text}  

Wat zeggen onze klanten

Onze producten worden breed ingezet. We horen graag de reacties. Zo kunnen we verbeteren.

Nieuwsbrief

Schrijf in om het laatste nieuws te ontvangen