Software for healthcare

Ziekenhuisbreed beeldmanagement

Ziekenhuisbreed beeldmanagement

Medische beeldopslag met RVC Clinical Assistant

RVC Clinical Assistant wordt ingezet voor het toevoegen, bewerken en tonen van medische beelden en documenten en ondersteunt de workflow van meer dan vijfendertig verschillende specialismen. Via een integratie met uw EPD beschikken de specialisten in één oogopslag over alle beelden, data en onderzoeksverslagen van de patiënt in de gehele zorgketen. Binnen het ziekenhuis maken specialisten, paramedici en verpleegkundigen al geruime tijd gebruik van beeldvormende modaliteiten. Hierdoor neemt de diversiteit aan digitale gegevens in hoog tempo toe. Deze beelden en data zijn vaak alleen voor een desbetreffend specialisme in te zien en niet door het gehele ziekenhuis beschikbaar of uitwisselbaar. Om het beheer, de uitwisselbaarheid en de koppelbaarheid te vergroten en te vergemakkelijken biedt RVC de ziekenhuisbreed geïntegreerd beeldmanagement oplossing: RVC Clinical Assistant.

Enterprise PACS met geïntegreerde workflow ondersteuning
De RVC-software verwerft en integreert alle patiëntgerichte digitale output uit modaliteiten van verschillende leveranciers; endoscopie, ultrasound, ECG’s, radiologie beelden, numerieke data en diverse andere soorten onderzoeken en resultaten. Dit noemen we tweede generatie PACS ofwel PACS 2. Daarbij biedt RVC Clinical Assistant voor verschillende specialismen een gestructureerde verslaglegging, passend bij de workflow van de specialist. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de reeds bekende patiënt informatie en de onderzoeksbeelden. Voordeel voor u als ICT-er is dat er minder koppelingen zijn, verhoogde patiëntveiligheid, minder datatopslag en dat kennis van systeem en beheer niet versnipperd raakt. Aangezien we dit over het gehele ziekenhuis kunnen bieden verlaagt dit de kosten en neemt de efficiëntie hierdoor toe.

Onafhankelijke oplossing
Voor de basisfunctionaliteit van een beeldmanagementsysteem zijn de DICOM en HL7-standaarden ontwikkeld. RVC Clinical Assistant ondersteunt alle relevante transacties DICOM (zoals: DICOM Store, Storage Commit, Modality Worklist, MPPS, Query-Retrieve, Storage Commitment). Van HL7 zijn o.a. de volgende koppelingen geïmplementeerd: ADT voor update van patiëntgegevens; SIU voor afspraken, ORM voor orders, ORU voor het ontvangen en versturen van gegevens, MFN voor het bijwerken van arts/huisartsgegevens en DFT voor het versturen van verrichtingscodes. Naast deze standaarden ondersteunt RVC Clinical Assistant ook de zogenaamde non-DICOM beeldformaten als tiff, png, jpeg, mpeg, avi et cetera. Dit maakt RVC Clinical Assistant tot het meest brede EnterprisePACS.

Ook kan de RVC software via IHE profielen beeldmateriaal ontsluiten zowel binnen als buiten de organisatie. Door het EnterprisePACS ziekenhuisbreed te implementeren worden beelden op een uniforme wijze verzameld en centraal opgeslagen. De opslag kan ingebed worden in een deskundige beheersorganisatie, waardoor beschikbaarheid en veiligheid enorm toeneemt en de beelden geïntegreerd kunnen worden in het ZIS/EPD via één uniforme interface.

Volledige integratie binnen het EPD
Bij ziekenhuisbreed gebruik van RVC Clinical Assistant is onze client binnen het EPD op te roepen (via een url-call). Dit heeft als groot voordeel dat specialisten maar één interface hebben en dat de distributie en beheer van de client gecentraliseerd is.

Vendor Neutral Archive
RVC Clinical Assistant biedt de mogelijkheid om ingezet te worden als Vendor Neutral Archive (VNA). Dit is een centrale opslagplaats, waar data veilig wordt gearchiveerd op basis van internationale IT-standaarden. Hiermee heeft het ziekenhuis controle over haar eigen data en de mogelijkheid om de gegevens eenvoudig uit te wisselen. Een VNA stelt een ziekenhuis in staat zijn datalandschap te standaardiseren, de complexiteit te verminderen en de kosten te verlagen.

Delen van documenten en beelden via XDS en XDS-i
Vanuit RVC Clinical Assistant kunt u, na goedkeuring door de patiënt, direct medische beelden, gestructureerde verslagen en gescande documenten zowel regionaal als via het EPD beschikbaar stellen. Hierdoor zijn deze gegevens beschikbaar voor collega’s en andere specialisten zowel binnen als buiten het medisch centrum die de bevoegdheid voor inzage hebben verkregen. Hiervoor gebruikt RVC Clinical Assistant internationale standaarden die beschreven staan in de diverse IHE profielen. Voor transmural uitwisseling betreft het IHE XDS-i.

{text}  

Wat zeggen onze klanten

Onze producten worden breed ingezet. We horen graag de reacties. Zo kunnen we verbeteren.

Nieuwsbrief

Schrijf in om het laatste nieuws te ontvangen